เอ็ม แอนด์ เจ เปเปอร์
โทร 02-118-2499, 061-654-2229, 098-365-6542
  • th

อัตราค่าบริการ


อัตราค่าบริการ

MJ PAPER ร้านถ่ายเอกสารราคาถูก

บริการ

2

ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) ระบบดิจิตอล

- ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) ระบบดิจิตอล (1,000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 38 สตางค์
- ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) ระบบดิจิตอล (10,000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 35 สตางค์
- ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) ระบบดิจิตอล (100,000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 33 สตางค์
 

1

ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล

- ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล (1000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 35 สตางค์
- ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล (10,000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 33 สตางค์
- ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล (100,000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 30 สตางค์
 

3

ถ่ายเอกสาร A4 (ด้วยกระดาษ 80 แกรม) ระบบดิจิตอล

- ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) (ด้วยกระดาษ 80 แกรม) ระบบดิจิตอล
(10,000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 60 สตางค์
- ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า - หลัง) (ด้วยกระดาษ 80 แกรม) ระบบดิจิตอล
(10,000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 50 สตางค์

 

4

ถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอล

- ถ่ายเอกสารสี A4 ระบบดิจิตอล หน้าละ 10 บาท
- ถ่ายเอกสารสี A3 ระบบดิจิตอล หน้าละ 40 บาท
- ถ่ายเอกสารสี A4 ระบบดิจิตอล (100 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 6 บาท
- ถ่ายเอกสารสี A4 ระบบดิจิตอล (1,000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 5 บาท
- ถ่ายเอกสารสี A4 ระบบดิจิตอล (10,000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 4 บาท
- ถ่ายเอกสารสี A3 ระบบดิจิตอล (100 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 30 บาท
 

5

สแกนเอกสารสี-ขาวดำ ระบบดิจิตอล

- สแกนเอกสาร A4 ระบบดิจิตอลเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG
(100 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 1 บาท (ต้นฉบับต้องเป็นชีทเท่านั้น)
- สแกนเอกสาร A4 ระบบดิจิตอลเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG
(50 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 2 บาท
- สแกนเอกสาร A3 ระบบดิจิตอลเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG
(50 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 5 บาท
 

6

เย็บเล่มสันกาว

- เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกขาว-ดำ) (100 เล่มขึ้นไป) เล่มละ 40 บาท
- เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกขาว-ดำ) (50 เล่มขึ้นไป) เล่มละ 50 บาท
- เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกขาว-ดำ) เล่มละ 60 บาท
- เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกสี) (100 เล่มขึ้นไป) เล่มละ 50 บาท
- เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกสี) (50 เล่มขึ้นไป) เล่มละ 60 บาท
- เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกสี) เล่มละ 70 บาท
** หมายเหตุ : ความหนาไม่เกิน 20 มม. ถ้าเกินคิดเพิ่ม มม.ละ 1 บาท **
 

7

ปริ้นเอกสารสี-ขาวดำ ระบบดิจิตอลเลเซอร์

- ปริ้นเอกสารสีA4 ระบบดิจิตอล หน้าละ 10 บาท
- ปริ้นเอกสารสีA4 ระบบดิจิตอล (100 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 6 บาท
- ปริ้นเอกสารสีA4 ระบบดิจิตอล (1,000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 5 บาท
- ปริ้นเอกสารสีA4 ระบบดิจิตอล (10,000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 3บาท ลูกค้านำไฟล์ Ai ,PSD มาเอง
- ปริ้นเอกสารสี A3 ระบบดิจิตอล (50 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 30 บาท
- ปริ้นเอกสาร(ขาวดำ) A4 ระบบดิจิตอล (1,000 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 1 บาท
- ปริ้นเอกสาร(ขาวดำ) A4 ระบบดิจิตอล (500 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 1.5 บาท
- ปริ้นเอกสาร(ขาวดำ) A3 ระบบดิจิตอล (50 หน้าขึ้นไป) หน้าละ 10 บาท
 

8

ปริ้นโปสเตอร์สี

ปริ้นโปสเตอร์สี A3 (180 GSM) หน้าละ 40 บาท