เอ็ม แอนด์ เจ เปเปอร์
โทร 02-118-2499, 061-654-2229, 098-365-6542
  • th

รับเข้าเล่มสันกาว


รับเข้าเล่มสันกาว

รายละเอียดService

MJ PAPER ร้านถ่ายเอกสารราคาถูก
 

 

ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล

ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล (200,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 25 สตางค์
ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล (100,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 28 สตางค์
ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล (10,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 30 สตางค์
ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล (1,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 33 สตางค์


ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) ระบบดิจิตอล

ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) ระบบดิจิตอล (100,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 30 สตางค์
ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) ระบบดิจิตอล (10,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 33 สตางค์
ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) ระบบดิจิตอล (1,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 35 สตางค์


ถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอล

ถ่ายเอกสารสี A4 ระบบดิจิตอล (100หน้าขึ้นไป) หน้าละ 6บาท
ถ่ายเอกสารสี A4 ระบบดิจิตอล (1,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 5บาท
ถ่ายเอกสารสี A4 ระบบดิจิตอล (10,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 4บาท
ถ่ายเอกสารสี A3 ระบบดิจิตอล (100หน้าขึ้นไป) หน้าละ 30 บาท
ถ่ายเอกสารสี A4 ระบบดิจิตอล หน้าละ 10 บาท
ถ่ายเอกสารสี A3 ระบบดิจิตอล หน้าละ 40 บาท


ถ่ายเอกสาร A4 (ด้วยกระดาษ 80 แกรม) ระบบดิจิตอล

ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) (ด้วยกระดาษ 80 แกรม) ระบบดิจิตอล (10,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 35 สตางค์
ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) (ด้วยกระดาษ 80 แกรม) ระบบดิจิตอล (10,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 40 สตางค์


สแกนเอกสารสี-ขาวดำ ระบบดิจิตอล

สแกนเอกสาร A4 ระบบดิจิตอลเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG (100หน้าขึ้นไป) หน้าละ 1 บาท (ต้นฉบับต้องเป็นชีทเท่านั้น)
สแกนเอกสาร A4 ระบบดิจิตอลเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG (50หน้าขึ้นไป) หน้าละ 2 บาท
สแกนเอกสาร A3 ระบบดิจิตอลเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG (50หน้าขึ้นไป) หน้าละ 5 บาท


เย็บเล่มสันกาว

เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกขาว-ดำ) (100 เล่มขึ้นไป) เล่มละ 40 บาท
เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกขาว-ดำ) (50 เล่มขึ้นไป) เล่มละ 50 บาท
เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกขาว-ดำ) เล่มละ 60 บาท
เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกสี) (100 เล่มขึ้นไป) เล่มละ 50บาท
เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกสี) (50 เล่มขึ้นไป) เล่มละ 60 บาท
เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกสี) เล่มละ 70 บาท
*หมายเหตุ : ความหนาไม่เกิน 20 มม. ถ้าเกินคิดเพิ่ม มม.ละ 1 บาท


ปริ้นเอกสารสี-ขาวดำ ระบบดิจิตอลเลเซอร์

ปริ้นเอกสารสีA4 ระบบดิจิตอล หน้าละ 10 บาท
ปริ้นเอกสารสีA4 ระบบดิจิตอล (100หน้าขึ้นไป) หน้าละ 6บาท
ปริ้นเอกสารสีA4 ระบบดิจิตอล (1,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 5บาท
ปริ้นเอกสารสีA4 ระบบดิจิตอล (10,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 3บาท ลูกค้านำไฟล์ Ai ,PSD มาเอง
ปริ้นเอกสารสี A3 ระบบดิจิตอล (50หน้าขึ้นไป) หน้าละ 30 บาท
ปริ้นเอกสาร(ขาวดำ) A4 ระบบดิจิตอล (1,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 1 บาท
ปริ้นเอกสาร(ขาวดำ) A4 ระบบดิจิตอล (500หน้าขึ้นไป) หน้าละ 1.5บาท
ปริ้นเอกสาร(ขาวดำ) A3 ระบบดิจิตอล (50หน้าขึ้นไป) หน้าละ 10 บาท


ปริ้นโปสเตอร์สี

ปริ้นโปสเตอร์สี A3 (180 GSM) หน้าละ 40 บาท

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ 06.30 น.- 19.00 น. วันอาทิตย์ 07.00 น. - 13.00 น.

 
ปรับปรุงล่าสุด:
22 ตุลาคม 2015
รับเข้าเล่มสันกาว ครบวงจร รับปริ้นงาน ถ่ายเอกสารสี เอ็ม แอนด์ เจ เปเปอร์
สอบถาม
Serviceที่เกี่ยวข้อง
ปริ้นเลเซอร์ สี ขาว ดำ

MJ PAPER ร้านถ่ายเอกสารราคาถูก ปริ้นเลเซอร์ สี ขาว ดำ รับปริ้นงานด่วน ถ่ายเอกสารสี ถ่ายเอกสารด่วน รอรับได้เลย

สอบถาม
รับส่งแฟ็กซ์ อีเมลล์

เรามีบริการ รับส่งแฟ็กซ์ อีเมลล์ ทั่วประเทศ

สอบถาม
สแกน เคลือบบัตร ทำนามบัตร

MJ PAPER ร้านถ่ายเอกสารราคาถูกสแกน เคลือบบัตร ทำนามบัตร สามารรอรับได้เลย

สอบถาม
ถ่ายเอกสารด่วน

MJ PAPER ร้านถ่ายเอกสารราคาถูก รับปริ้นงานด่วน ถ่ายเอกสารสี ถ่ายเอกสารด่วน

สอบถาม
ศูนย์ถ่ายเอกสารราคาถูก

MJ PAPER ศูนย์ถ่ายเอกสารราคาถูก รับประกันคุณภาพ ตรงเวลา

สอบถาม
รับปริ้นงาน

MJ PAPER ร้านถ่ายเอกสารราคาถูก รับปริ้นงานด่วน ถ่ายเอกสารสี ถ่ายเอกสารด่วน

สอบถาม
รับถ่ายเอกสาร

ร้านถ่ายเอกสาร เอ็ม แอนด์ เจ เปเปอร์ รองรับงานถ่ายเอกสารได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 แผ่น/วัน มีบริการรับ - ส่งเอกสาร

สอบถาม
รับจ้างเข้าเล่มสันกาวเล่มละ 25 บาท

MJ PAPER ร้านถ่ายเอกสารราคาถูก รับจ้างเข้าเล่มสันกาวเล่มละ 25 บาท ติดต่อผ่าน 089 697 6660

สอบถาม