เอ็ม แอนด์ เจ เปเปอร์
โทร 02-118-2499, 061-654-2229, 098-365-6542
  • th

ถ่ายเอกสารด่วน


ถ่ายเอกสารด่วน

รายละเอียดService

MJ PAPER ร้านถ่ายเอกสารราคาถูก
 

 

ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล

ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล (200,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 25 สตางค์
ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล (100,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 28 สตางค์
ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล (10,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 30 สตางค์
ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) ระบบดิจิตอล (1,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 33 สตางค์


ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) ระบบดิจิตอล

ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) ระบบดิจิตอล (100,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 30 สตางค์
ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) ระบบดิจิตอล (10,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 33 สตางค์
ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) ระบบดิจิตอล (1,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 35 สตางค์


ถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอล

ถ่ายเอกสารสี A4 ระบบดิจิตอล (100หน้าขึ้นไป) หน้าละ 6บาท
ถ่ายเอกสารสี A4 ระบบดิจิตอล (1,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 5บาท
ถ่ายเอกสารสี A4 ระบบดิจิตอล (10,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 4บาท
ถ่ายเอกสารสี A3 ระบบดิจิตอล (100หน้าขึ้นไป) หน้าละ 30 บาท
ถ่ายเอกสารสี A4 ระบบดิจิตอล หน้าละ 10 บาท
ถ่ายเอกสารสี A3 ระบบดิจิตอล หน้าละ 40 บาท


ถ่ายเอกสาร A4 (ด้วยกระดาษ 80 แกรม) ระบบดิจิตอล

ถ่ายเอกสาร A4 (หน้า-หลัง) (ด้วยกระดาษ 80 แกรม) ระบบดิจิตอล (10,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 35 สตางค์
ถ่ายเอกสาร A4 (หน้าเดียว) (ด้วยกระดาษ 80 แกรม) ระบบดิจิตอล (10,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 40 สตางค์


สแกนเอกสารสี-ขาวดำ ระบบดิจิตอล

สแกนเอกสาร A4 ระบบดิจิตอลเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG (100หน้าขึ้นไป) หน้าละ 1 บาท (ต้นฉบับต้องเป็นชีทเท่านั้น)
สแกนเอกสาร A4 ระบบดิจิตอลเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG (50หน้าขึ้นไป) หน้าละ 2 บาท
สแกนเอกสาร A3 ระบบดิจิตอลเป็นไฟล์ PDF หรือ JPG (50หน้าขึ้นไป) หน้าละ 5 บาท


เย็บเล่มสันกาว

เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกขาว-ดำ) (100 เล่มขึ้นไป) เล่มละ 40 บาท
เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกขาว-ดำ) (50 เล่มขึ้นไป) เล่มละ 50 บาท
เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกขาว-ดำ) เล่มละ 60 บาท
เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกสี) (100 เล่มขึ้นไป) เล่มละ 50บาท
เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกสี) (50 เล่มขึ้นไป) เล่มละ 60 บาท
เย็บเล่มสันกาว A4 (พิมพ์ปกสี) เล่มละ 70 บาท
*หมายเหตุ : ความหนาไม่เกิน 20 มม. ถ้าเกินคิดเพิ่ม มม.ละ 1 บาท


ปริ้นเอกสารสี-ขาวดำ ระบบดิจิตอลเลเซอร์

ปริ้นเอกสารสีA4 ระบบดิจิตอล หน้าละ 10 บาท
ปริ้นเอกสารสีA4 ระบบดิจิตอล (100หน้าขึ้นไป) หน้าละ 6บาท
ปริ้นเอกสารสีA4 ระบบดิจิตอล (1,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 5บาท
ปริ้นเอกสารสีA4 ระบบดิจิตอล (10,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 3บาท ลูกค้านำไฟล์ Ai ,PSD มาเอง
ปริ้นเอกสารสี A3 ระบบดิจิตอล (50หน้าขึ้นไป) หน้าละ 30 บาท
ปริ้นเอกสาร(ขาวดำ) A4 ระบบดิจิตอล (1,000หน้าขึ้นไป) หน้าละ 1 บาท
ปริ้นเอกสาร(ขาวดำ) A4 ระบบดิจิตอล (500หน้าขึ้นไป) หน้าละ 1.5บาท
ปริ้นเอกสาร(ขาวดำ) A3 ระบบดิจิตอล (50หน้าขึ้นไป) หน้าละ 10 บาท


ปริ้นโปสเตอร์สี

ปริ้นโปสเตอร์สี A3 (180 GSM) หน้าละ 40 บาท

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ - เสาร์ 06.30 น.- 19.00 น. วันอาทิตย์ 07.00 น. - 13.00 น.

 
ปรับปรุงล่าสุด:
22 ตุลาคม 2015
ถ่ายเอกสารด่วน ครบวงจร รับปริ้นงาน ถ่ายเอกสารสี เอ็ม แอนด์ เจ เปเปอร์
สอบถาม
Serviceที่เกี่ยวข้อง
ปริ้นงานราคาถูก

MJpaper ร้านถ่ายเอกสารราคาถูกบริการถ่ายเอกสารราคาถูก งานถ่ายเอกสารราคาถูก คุณภาพดี

สอบถาม
เข้าเล่มทุกชนิด

บริการถ่ายเอกสารราคาถูก MJ paper เข้าเล่มทุกชนิด เช่น รายงาน หนังสือต่างๆ

สอบถาม
ถ่ายเอกสาร 40 สตางค์

ถ่ายเอกสาร (หน้า-หลัง) หน้าล่ะ 40 สตางค์ 200,000 หน้าขึ้นไป ถ่ายเอกสารสี หน้าล่ะ 7 บาท 100 หน้าขึ้นไป

สอบถาม
รับปริ้นงาน

MJ PAPER ร้านถ่ายเอกสารราคาถูก รับปริ้นงานด่วน ถ่ายเอกสารสี ถ่ายเอกสารด่วน

สอบถาม
ศูนย์ถ่ายเอกสารราคาถูก

MJ PAPER ศูนย์ถ่ายเอกสารราคาถูก รับประกันคุณภาพ ตรงเวลา

สอบถาม
สแกน เคลือบบัตร ทำนามบัตร

MJ PAPER ร้านถ่ายเอกสารราคาถูกสแกน เคลือบบัตร ทำนามบัตร สามารรอรับได้เลย

สอบถาม
ร้านถ่ายเอกสารราคาถูกคุณภาพดี

ถ่ายเอกสาร (หน้า-หลัง) หน้าล่ะ 40 สตางค์ 200,000 หน้าขึ้นไป ถ่ายเอกสารสี หน้าล่ะ 7 บาท 100 หน้าขึ้นไป

สอบถาม
ถ่ายเอกสารสี

MJ PAPER ร้านถ่ายเอกสารราคาถูก รับปริ้นงานด่วน ถ่ายเอกสารสี ถ่ายเอกสารด่วน

สอบถาม
//updateEventProduct(id)